Houslařský atelier Bursík

 

 Jan Hus Bursík se narodil 29.března 1949 v Benesově u Prahy.

Dětství prožil v malebném městečku Neveklov,které leží

nedaleko rodiště skladatele Josefa Suka,odkud pocházel

i houslový virtuoz Jan Kubelík,který ho značně ovlivnil.

Zde měl i poslední koncert v roce 1940.

 

 Již od dětství se věnoval hře na housle.Vyrůstal v rodině

umělecky založené.Otec a jeho bratr byli řezbáři a vedli jeho

první kroky při práci se dřevem.

 

           

                 

    Houslařem se vyučil v Lubech u Chebu.Své studium završil

stáží u mistra Vladimíra Pilaře v Hradci Králové.

    Vystudoval Státní konzervatoř v Praze obor housle.Několik let

hrál v Brněnském rozhlasovém orchestru lidových nástrojů.

Od roku 1986 je členem Kruhu umělců houslařů a pracuje ve svém

atelieru na ulici Kopečná 37 v Brně.

 

 

   Staví nástroje dle modelu Guarneri,Stradivari a své vlastní modely.

Při své práci vychází ze zkušeností z dlouholeté hry na housle.

 

   Jan H. Bursík se zúčastnil několika mezinárodních soutěží.

V roce 1989 se zúčastnil mezinárodní houslařské soutěže

o cenu Oskara Nedbala ve stavbě violy a získal druhé místo

s titulem laureáta a čestné uznání za vynikající zvukovou

kvalitu nástroje.V téže soutěži získal třetí místo s titulem laureáta

ve stavbě houslí a dvě čestná uznání za vynikající houslařskou práci.

 

   Dále se zúčastnil mezinárodní houslařské soutěže v Mittenwaldu,

kde byl mezi nejlepšími 15-ti účastníky a mezinárodní soutěže

Antonia Stradivariho v Cremoně.

 

  S nástroji mistra houslaře J.H.Bursíka byly nahrány  kompaktní disky, mimo jiné: 

Brněnské smyčcové trio-skladby pro dvoje housle a violu-

                                       Martinů,Dvořák

                                      -skladby pro smyčcové nástroje-

                                       Dittersdorf,Kodály,Zemek

Moravské housle v proměnách století-hraje Jaroslav Svěcený

                                     -Čtyři kusy,op.17 – Josef Suk

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                      Zpět na úvodní stranu