Jan H.Bursík jr. se narodil 31.3.1976 v Brně.Houslařem

se vyučil v letech 1993-96 v Lubech u Chebu.Nyní pracuje v atelieru

u svého otce.Staví dle modelů Stradivari a Guarneri-mistrovské

housle a violy.

  V roce 2001 se zúčastnil mezinárodní houslařské soutěže

v Mittenwaldu a umístil se těsně za hranicí první desítky.

Na jeho nástroje hrají mladí umělci,studenti konzervatoří

a vysokých škol.

 

 

  Bronislav Bursík se narodil 10.10.1979 v Brně.Od svých pěti let

se učil hře na housle.Houslařem se vyučil u svého otce a závěrečné

zkoušky složil v Lubech u Chebu.Nástroje staví již od svých patnácti

let podle modelů Stradivari a Guarneri.

 

 

       
          
 

  Nicole Bursík se narodila 6.2.1978 v Brně.Vyučila se houslařkou

u svého otce a závěrečné zkoušky složila v Lubech u Chebu.

Postavila již několik houslí a nyní žije a pracuje ve Španělsku.

 

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                               Zpět na úvodní stranu